*   ราคาสินค้านี้ เฉพาะขายหน้าร้าน เท่านั้น

**  ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง

*** สินค้ามีจำนวนจำกัด ห้างฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า